גלגלות השקיה

צינורות כביסה ושירותים

סרטוני הדרכה – צינור גינה

סרטון הדרכה פשוט המסביר כיצד להרכיב נכון את הקפיצינור שלכם

יותם עברי מחברת "גינון עברי" מסביר כיצד לבחור צינור גינה נכון!

יצרנו עבורכם סרטון הדרכה ברור ופשוט כיצד לחבר את גלגלת ההשקיה שלכם עם טיפים שלנו